ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน

          ระบบจะอัปโหลดไฟล์ไปยัง Google ไดรฟ์ ผู้ลงทะเบียนจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Google

ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียน

                 แบบฟอร์มสำหรับชำระเงินภายในวันที่   ๓๑  สิงหาคม   ๒๕๖๑

                 แบบฟอร์มสำหรับชำระเงินภายในวันที่   ๓๐  กันยายน   ๒๕๖๑ 

ขั้นตอนที่ 3 แจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียน

คลิกดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน